(+420) 608 248 247  Všechny kontakty

Veřejné osvětlení

Technické služby Loket s.r.o. zajišťují Správu a údržbu veřejného osvětlení a světelné vánoční výzdoby města, která zahrnuje všechny nezbytné úkony k zajištění plynulého provozu zařízení veřejného osvětlení a světelné vánoční výzdoby, prováděné podle platných předpisů a pravidelnou kontrolní činnost funkčnosti soustavy. Systém veřejného osvětlení Města obsahuje 794 ks svítících bodů a 18 rozvaděčů a světelné vánoční prvky, dle aktuálního rozsahu.